سومین
نمایشگاه تخصصی
بومی سازی
قطعات، تجهیزات
و مواد مصرفی
صنعت فولاد

27  الی 30 دی ماه 1401
محل نمایشگاه های بین المللی اهواز

کنفرانس بررسی صنعت فولاد و مواد اولیه
متالورژی، فولاد،ریخته گری، آهنگری،ماشین آلات و صنایع وابسته-کرمان
فهرست