نمایشگاه بین المللی معـدن،صـنایـع مـعدنـی، فـرآوری مـواد معـدنی ماشین‌آلات معدنی و راهسازی،خدمات و تجهیزات وابسته

28-25 مردادماه 1401
محل نمایشگاه های بین المللی استان زنجان

کنفرانس بررسی صنعت فولاد و مواد اولیه
متالورژی، فولاد، ریخته‌گری ماشین‌آلات و صنـایع وابسته-اصفهان1401
فهرست