نمایشگاه بین المللی سنـگ ، معـادن ، ماشین آلات و صنایع وابسته

24 الی 27 آبان ماه 1401
محل نمایشگاه های بین المللی اصفهان

سمینار بین المللی فن آوری معدن و صنایع معدنی ایران IMT 2022-کیش
معدن، صنایع معدنى، فرآورى مواد معدنى و تجهیزات وابسته-زاهدان
فهرست