گالری تصاویر

دومین همایش و نمایشگاه تخصصی معادن و صنایع فلزات غیر آهنی (اکتشاف، استخراج و فرآوری) 29 دی ماه الی 1 بهمن  ماه 1398    هتل المپیک تهران

دومین همایش و نمایشگاه تخصصی معادن و صنایع فلزات غیر آهنی (اکتشاف، استخراج و فرآوری) 29 دی ماه الی 1 بهمن ماه 1398 هتل المپیک تهران

مشاهده موارد...
یازدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی فولاد، ریخته گری، ماشین آلات و صنایع وابسته 10 الی 13 شهریور ماه 1398 محل نمایشگاه های بین المللی اصفهان

یازدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی فولاد، ریخته گری، ماشین آلات و صنایع وابسته 10 الی 13 شهریور ماه 1398 محل نمایشگاه های بین المللی اصفهان

مشاهده موارد...
نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی پارس 26 الی 29 آذرماه 1398

نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی پارس 26 الی 29 آذرماه 1398

مشاهده موارد...
نمایشگاه بین المللی طلا، جواهر، نقره، ساعت و گوهرسنگ ها 11 الی 14 دی ماه 1398-مشهد

نمایشگاه بین المللی طلا، جواهر، نقره، ساعت و گوهرسنگ ها 11 الی 14 دی ماه 1398-مشهد

مشاهده موارد...
نمایشگاه بین المللی طلا، جواهر، نقره، ساعت و گوهرسنگ ها 16 الی 19 مرداد 1398-شیراز

نمایشگاه بین المللی طلا، جواهر، نقره، ساعت و گوهرسنگ ها 16 الی 19 مرداد 1398-شیراز

مشاهده موارد...
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ، معادن و صنایع وابسته ISF 2019 11 الی 14 اردیبهشت ماه 1398 محل نمایشگاه های بین المللی اصفهان

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ، معادن و صنایع وابسته ISF 2019 11 الی 14 اردیبهشت ماه 1398 محل نمایشگاه های بین المللی اصفهان

مشاهده موارد...
هفتمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، فرآوری  مواد معدنی و تجهیزات وابسته پنجمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات معدنی و راهسازی

هفتمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، فرآوری مواد معدنی و تجهیزات وابسته پنجمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات معدنی و راهسازی

مشاهده موارد...
چهارمین نمایشگاه بین المللی طلا، جواهر، نقره، ساعت گوهر سنگ ها و صنایع وابسته کیش

چهارمین نمایشگاه بین المللی طلا، جواهر، نقره، ساعت گوهر سنگ ها و صنایع وابسته کیش

مشاهده موارد...
دهمین بازار سفر کیش

دهمین بازار سفر کیش

مشاهده موارد...
دهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی، فولاد، ،ریخته گری ،ماشین آلات و صنایع وابسته

دهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی، فولاد، ،ریخته گری ،ماشین آلات و صنایع وابسته

مشاهده موارد...
ششمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، فرآوری مواد معدنی،سنگهای تزیئنی و تجهیزات وابسته و چهارمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات معدنی و راهسازی

ششمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، فرآوری مواد معدنی،سنگهای تزیئنی و تجهیزات وابسته و چهارمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات معدنی و راهسازی

مشاهده موارد...
چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان(بازار، صادرات، تجهیزات و محیط زیست) سال 96

چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان(بازار، صادرات، تجهیزات و محیط زیست) سال 96

مشاهده موارد...
پنجمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، فرآوری مواد معدنی،سنگهای تزیئنی و تجهیزات وابسته و سومین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات معدنی و راهسازی

پنجمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، فرآوری مواد معدنی،سنگهای تزیئنی و تجهیزات وابسته و سومین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات معدنی و راهسازی

مشاهده موارد...
سومین نمایشگاه بین المللی طلا، جواهر،نقره، ساعت، سنگ های قیمتی، نیمه قیمتی و صنایع وابسته سال 96

سومین نمایشگاه بین المللی طلا، جواهر،نقره، ساعت، سنگ های قیمتی، نیمه قیمتی و صنایع وابسته سال 96

مشاهده موارد...
اولین نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان، صیادی، تجهیزات و صنایع وابسته منطقه آزاد انزلی سال 96

اولین نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان، صیادی، تجهیزات و صنایع وابسته منطقه آزاد انزلی سال 96

مشاهده موارد...
اولین نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی، بنادر، دریانوردی و صنایع وابسته منطقه آزاد انزلی سال 96

اولین نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی، بنادر، دریانوردی و صنایع وابسته منطقه آزاد انزلی سال 96

مشاهده موارد...
اولین  نمایشگاه بین المللی طلا، جواهر، نقره، ساعت سنگ های قیمتی و صنایع وابسته منطقه آزاد انزلی سال 96

اولین نمایشگاه بین المللی طلا، جواهر، نقره، ساعت سنگ های قیمتی و صنایع وابسته منطقه آزاد انزلی سال 96

مشاهده موارد...
اولین نمایشگاه بین المللی صنعت، معدن، متالورژی، ماشین آلات، تجهیزات و صنایع وابسته و نمایشگاه بین المللی ماشین آلات معدنی و راهسازی 95

اولین نمایشگاه بین المللی صنعت، معدن، متالورژی، ماشین آلات، تجهیزات و صنایع وابسته و نمایشگاه بین المللی ماشین آلات معدنی و راهسازی 95

مشاهده موارد...
دومین نمایشگاه بین المللی طلا، جواهر،نقره، ساعت، سنگ های قیمتی، نیمه قیمتی و صنایع وابسته سال 95

دومین نمایشگاه بین المللی طلا، جواهر،نقره، ساعت، سنگ های قیمتی، نیمه قیمتی و صنایع وابسته سال 95

مشاهده موارد...
چهارمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، فرآوری مواد معدنی،سنگهای تزیئنی و تجهیزات وابسته و دومین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات معدنی و راهسازی

چهارمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، فرآوری مواد معدنی،سنگهای تزیئنی و تجهیزات وابسته و دومین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات معدنی و راهسازی

مشاهده موارد...
سومین نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان(بازار، صادرات، تجهیزات و محیط زیست) سال 95

سومین نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان(بازار، صادرات، تجهیزات و محیط زیست) سال 95

مشاهده موارد...
اولین کارگاه فرصتهای سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی منیزیم همزمان با اولین کارگاه بین المللی عملیات تمیزکاری سطوح قطعات ریخته گری سال 94

اولین کارگاه فرصتهای سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی منیزیم همزمان با اولین کارگاه بین المللی عملیات تمیزکاری سطوح قطعات ریخته گری سال 94

مشاهده موارد...
اولین کارگاه بین المللی فرآوری مواد معدنی سال 94

اولین کارگاه بین المللی فرآوری مواد معدنی سال 94

مشاهده موارد...
همایش شب ریخته گری سال 94

همایش شب ریخته گری سال 94

مشاهده موارد...
اولین نمایشگاه بین المللی طلا، جواهر،نقره، سنگ های قیمتی، نیمه قیمتی و صنایع وابسته سال 94

اولین نمایشگاه بین المللی طلا، جواهر،نقره، سنگ های قیمتی، نیمه قیمتی و صنایع وابسته سال 94

مشاهده موارد...
سومین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، فرآوری مواد معدنی،سنگهای تزیئنی و تجهیزات وابسته و اولین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات معدنی و راهسازی

سومین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، فرآوری مواد معدنی،سنگهای تزیئنی و تجهیزات وابسته و اولین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات معدنی و راهسازی

مشاهده موارد...
دومین نمایشگاه بین المللی فرصت های سرمایه گذاری و تجاری در معدن، سیمان و متالورژی و صنایع وابسته سال 94

دومین نمایشگاه بین المللی فرصت های سرمایه گذاری و تجاری در معدن، سیمان و متالورژی و صنایع وابسته سال 94

مشاهده موارد...
دومین نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان(بازار، صادرات، تجهیزات و محیط زیست) سال 94

دومین نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان(بازار، صادرات، تجهیزات و محیط زیست) سال 94

مشاهده موارد...
پنجمین همایش و نمایشگاه چشم انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار سال 93

پنجمین همایش و نمایشگاه چشم انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار سال 93

مشاهده موارد...
همایش شب ریخته گران سال 93

همایش شب ریخته گران سال 93

مشاهده موارد...
پنجمین نمایشگاه تخصصی صنعت ریخته گری سال 94

پنجمین نمایشگاه تخصصی صنعت ریخته گری سال 94

مشاهده موارد...
اولین همایش و نمایشگاه تخصصی فلزات غیرآهنی(اکتشاف، استخراج و فرآوری) سال 92

اولین همایش و نمایشگاه تخصصی فلزات غیرآهنی(اکتشاف، استخراج و فرآوری) سال 92

مشاهده موارد...
چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی صنعت ریخته گری ایران سال 92

چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی صنعت ریخته گری ایران سال 92

مشاهده موارد...
نخستین همایش و نمایشگاه بین المللی اکتشاف معادن و فرصت های سرمایه گذاری ایران سال 91

نخستین همایش و نمایشگاه بین المللی اکتشاف معادن و فرصت های سرمایه گذاری ایران سال 91

مشاهده موارد...
سومین همایش و نمایشگاه تخصصی صنعت ریخته گری ایران سال 90

سومین همایش و نمایشگاه تخصصی صنعت ریخته گری ایران سال 90

مشاهده موارد...
دومین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی و متالورژی سال 93

دومین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی و متالورژی سال 93

مشاهده موارد...
بزرگترین رویداد صنعت سیمان ایران در نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان(بازار، صادرات، تجهیزات و محیط زیست)سال 93

بزرگترین رویداد صنعت سیمان ایران در نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان(بازار، صادرات، تجهیزات و محیط زیست)سال 93

مشاهده موارد...
پنجمین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی مکانیک سنگ ایران سال 93

پنجمین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی مکانیک سنگ ایران سال 93

مشاهده موارد...