سومین
نمایشگاه تخصصی
بومی سازی
قطعات، تجهیزات
و مواد مصرفی
صنعت فولاد

25  الی 28بهمن ماه 1401
محل نمایشگاه های بین المللی اهواز

کنفرانس بین المللی فن آوری معدن و صنایع معدنی ایران IMT2023
متالورژی، فولاد،ریخته گری، آهنگری،ماشین آلات و صنایع وابسته-کرمان
فهرست