نمایـشگاه بین‌المللی معدن،صنایع معـدنی، فرآوری مواد معـدنی، ماشیـن آلات معـدنی و راهسازی، خدمات و تجهیـزات وابسته زنجان 1402

نمایـشگاه بین‌المللی معدن،صنایع معـدنی، فرآوری مواد معـدنی، ماشیـن آلات معـدنی و راهسازی، خدمات و تجهیـزات وابستهزمان: 27 لغایت 30 تیرماه 1402 مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی زنجانبرگزارکننده: شرکت…
× How can i help you?