نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، فرآوری مواد معدنی، ماشین آلات معدنی و راهسازی، خدمات و تجهیزات وابسته زنجان 1403

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
درحال برگزاری

به نام خدا
موضوع: برگزاری نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، فرآوری مواد معدنی، ماشین آلات معدنی و راهسا زی، خدمات و تجهیزات وابسته
احتراماً به استحضار می رساند، “شرکت رستاک پاد ویژن” با همکاری شرکت نمایشگاه های بین المللی استان زنجان و با حمایت
سازمان ها وتشکل های همسو در نظر دار د” نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، فرآوری مواد معدنی، ماشین آلات معدنی و
راهسازی، خدمات و تجهیزات وابسته” را از تاریخ 23 الی 26 مرداد ماه 1403 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان
زنجان برگزار نماید.
این نمایشگاه با توجه به ظرفیت های ویژه استان زنجان می تواند رویدادی برجسته برای حوزه معادن، صنایع معدنی، ماشین آلات فرآوری و
معدنی و تجهیزات معادن در کشور محسوب شو د.
لذا بدینوسیله از جنابعالی دعوت به عمل می آید تا ضمن بهره مندی از این فرصت که به صورت تخصصی ایجاد خواهد شد در این رویداد
مهم حضور یافته و به غنای برگزاری آن بیفزائید.

اشتراک گذاری رویداد