شانزدهمین ‌نمایـشـگاه بیـن‌المللی طلا، جواهـر، نقره ‌و گوهـرسنگ‌ها ماشیـن آلات و صنـایع وابـسته تبریز 1401

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
برگزار شده است

اشتراک گذاری رویداد